top of page

Договір публічної оферти
Фотошкола Олександра Сляднєва

Умови використання сайту

Інтернет-магазин «Фотокола Олександра Сляднєва», розташований на доменному імені http://slyadnev.info/, ФОП Сляднєв А.М., та юридичній адресі Приморський р-н, вул. Канатна, 81, кв. 9, в особі засновника фотошколи Олександра Сляднєва, Сляднєва А.М., що діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру № 2 556 000 0000 084285 від 21.01.2010, іменований надалі «Продавець», публікує
 

1.Визначення термінів

1.1.Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Замовлення Послуги на сайті Інтернет-магазину – позиції, вказані Покупцем з асортименту Послуги, запропонованої до продажу, при оформленні заявки на придбання Послуги на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Замовлення Покупцем Послуги, розміщеної на сайті Інтернет-магазину, означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієї Оферти.
2.2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни до Оферти без попередження Покупця.
2.3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на веб-сайті Інтернет-магазину.
2.4. Продавець надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про Послугу, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Послуги, а також інформацію про гарантійний термін Послуги на сайті Інтернет магазину.

 

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Послуги наведена на сайті Інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну будь-якої позиції Послуги.
3.3. У разі зміни ціни на замовлену Послугу, Продавець зобов'язується протягом 10 днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.
3.4. Покупець має право сплатити Замовлення на придбання Послуги за колишньою ціною, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачену Покупцем послугу не допускається.
3.6. Зобов'язання Покупця з оплати Послуги вважаються виконаними з моменту отримання Продавцем коштів.
3.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Послугу здійснюються шляхом перерахування коштів на картку Продавця.

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Послуги здійснюється Покупцем через Оператора за телефоном +380674827482 або через сервіс сайту http://slyadnev.info/.
4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.2.1. Прізвище, Ім'я, По-батькові Покупця або зазначеної ним особи (отримувача);
4.2.2. Адреса електронної пошти;
4.2.3. Контактний телефон.
4.3. Найменування, ціна обраної Покупцем Послуги вказуються на сторінки оплати Покупця на сайті Інтернет-магазину.
4.4. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обрану Покупцем Послугу.
4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. справжньої Оферти.
4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або під час оформлення Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраної Послуги, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеного у п. 4.2. справжньої Оферти.
4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення.
4.8. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.9. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту отримання Продавцем чека оплати товару, скріншота чека оплати товару або фотографії чека оплати товару.


 

5. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Продавець:
Фотошкола Олександра Сляднєва, ФОП
+380674827482
Адреса: Приморський р-н, вул. Канатна, 81, кв. 9

UA70 328704 00000 26004054328323 Сляднєв О.М. ФОП
Найменування одержувача: ФОП Сляднєв Олександр Михайлович
Код отримувача: 2938120870
Рахунок одержувача у форматі відповідно до стандарту IBAN
UA703287040000026004054328323
Назва Банку: ПІВДЕННЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

 

Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що надаються Продавцем, та не вчиняти дій, зазначених у п. 2.1. справжньої Оферти.

Авторське право на фотографії та відеозаписи, які використовуються під час навчання у фотошколі.

Відповідно до Закону України "Про авторське право та суміжні права" всі відеозаписи та фотознімки, що використовуються в процесі навчання та використані на сайті фотошколи, є власністю фотошколи та її викладачів. Поширення та використання цих записів у комерційних цілях заборонено. Ви можете використовувати цитати та частини будь-яких матеріалів з обов'язковою вказівкою авторства та гіперпосиланням на сайт фотошколи.
 

Стаття 7. Суб'єкти авторського права.

Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, їх льодовики та особи, яким автори або їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.
 

Стаття 8. Об'єкти авторського права.

Об'єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури та мистецтва, а саме:
1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного чи іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
3) комп'ютерні програми;
4) бази даних;
5) музичні твори з текстом та без тексту;
6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
7) аудіовізуальні твори;
8) твори образотворчого мистецтва;
9) твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва;
10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
11) твори прикладного мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, лиття, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
(Пункт 11 частини першої статті 8 із змінами, внесеними відповідно до Закону України № 850-IV [850-15] від 22.05.2003)
12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори щодо географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, та обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
14) похідні твори;
15) збірки творів, збірки обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірки звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці щодо відбору, координації чи впорядкування змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові;
16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
17) інші твори.

 

Охороні за цим Законом підлягають усі твори, зазначені у частині першій цієї статті, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги і т.п.).
Передбачена цим Законом правова охорона поширюється лише форму висловлювання твори і поширюється будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

 

Стаття 9. Охорона авторського права на частину твору.

Частина твору, яка може використовуватись самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір та охороняється відповідно до цього Закону.
 

Стаття 11. Виникнення та здійснення авторського права. Презумпція авторства.

Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору.
За відсутності доказів іншим автором твору вважається особа, яка вказана як автор на оригіналі або екземплярі твору (презумпція авторства).

Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, що ідентифікує автора.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення та здійснення авторського права не потрібна реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.
Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для оповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:
латинська буква "c", обведена кругом, – (зображення символу не наводиться);
ім'я особи, яка має авторське право;
рік першої публікації твору.

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі та кожному примірнику твору.

Якщо твір опублікований анонімно або під псевдонімом (за винятком випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), видавець твору (його ім'я чи назва мають бути вказані на творі) вважається представником автора та має право захищати права останнього. Це положення діє доти, доки автор твору не розкриє свого імені та не заявить про своє авторство.
Суб'єкт авторського права для посвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений або не оприлюднений твір, факт і дату опублікування твору або договорів, що стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах .
Державна реєстрація авторського права та договорів, що стосуються права автора на твір, здійснюється Установою відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа складає та періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.

За підготовку Установою до державної реєстрації авторського права та договорів, що стосуються права автора на твір, сплачуються збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України.

Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого перераховуються до Державного бюджету України. Розмір та порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством.

Особа, яка володіє матеріальним об'єктом, в якому втілено (виражено) твір, не може перешкоджати особі, яка має авторське право, у її реєстрації

bottom of page